Dezinfekcia na plochy

Zákazka s nízkou hodnotou | I/8-VO-1-4/2021 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02601, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk

Dezinfekcia na plochy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30541331 | Kód: I/8-VO-1-4/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:54:45