CSS Zákamenné - prestrešenie vstupu do pavilónu B s vytvorením uzavretej miestnosti pre fajčiarov II

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | 03/2022 | Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56, Zákamenné
Vyhodnocovanie ponúk

CSS Zákamenné - prestrešenie vstupu do pavilónu B s vytvorením uzavretej miestnosti pre fajčiarov II

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 35224634 | Kód: 03/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2022 05:57:56