CSS Terchová, pracovisko Havrania 35, 027 05 Zázrivá-prestavba a modernizácia objektu so zabezpečením bezbariérovosti

Zákazka s nízkou hodnotou | 01/2021 | Centrum sociálnych služieb Terchová, Andreja Hlinku 234/8, 013 06, Terchová
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

CSS Terchová, pracovisko Havrania 35, 027 05 Zázrivá-prestavba a modernizácia objektu so zabezpečením bezbariérovosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38348968 | Kód: 01/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 10:31:32