Rekonštrukcia telesa cesty II/584 Huty – Lipt. Matiašovce, vpravo, PD

Zákazka s nízkou hodnotou | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Rekonštrukcia telesa cesty II/584 Huty – Lipt. Matiašovce, vpravo, PD

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 46846213

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:52:08