„Bezbariérový podjazd cesty II/583 pod mostným objektom ev.č. 583A-002“ - projektová dokumentácia v stupni DUR

Prieskum trhu pre určenie PHZ | 13 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

„Bezbariérový podjazd cesty II/583 pod mostným objektom ev.č. 583A-002“ - projektová dokumentácia v stupni DUR

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 56370140 | Kód: 13

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 08:52:40