Odstránenie havarijného stavu autodielne-spevnené plochy(vyvolaná investícia)-stavebné práce na stavbe parkovísk

Zákazka s nízkou hodnotou | CPV-45223300-9 | Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok, Sládkovičova ulica 104, 034 01, Ružomberok
Vyhodnocovanie ponúk

Odstránenie havarijného stavu autodielne-spevnené plochy(vyvolaná investícia)-stavebné práce na stavbe parkovísk

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57263229 | Kód: CPV-45223300-9

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 10:10:03