SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – I. etapa a II. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou | 0039 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – I. etapa a II. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63963634 | Kód: 0039

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 08:35:05