Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin

Zákazka s nízkou hodnotou | 19/2020/Lad | Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601, Martin
Vyhodnocovanie ponúk

Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64576193 | Kód: 19/2020/Lad

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:47:48