Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk

Zákazka s nízkou hodnotou | E 2 | Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, 010 01, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67951993 | Kód: E 2

 Registrácia nového dodávateľa
 

06.12.2021 07:02:22