Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska

Zákazka s nízkou hodnotou | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801, Trstená
Vyhodnocovanie ponúk

Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70301077

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 06:54:37