Implementačné práce v EIS SPIN/iSPIN súvisiace so zmenou právnej formy a úpravou nastavení k sledovaniu nákladových stredísk v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Zákazka s nízkou hodnotou | 525 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Implementačné práce v EIS SPIN/iSPIN súvisiace so zmenou právnej formy a úpravou nastavení k sledovaniu nákladových stredísk v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76596510 | Kód: 525

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:07:18