Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky

Zákazka s nízkou hodnotou | 0157/2 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 78529005 | Kód: 0157/2

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:37:30