Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy

Zákazka s nízkou hodnotou | 04 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88810567 | Kód: 04

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 08:31:33