SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zateplenie obvodového plášťa na budove internátu

Zákazka s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok, Celiny 536, 033 15, 03315 Liptovský Hrádok
Vyhodnocovanie ponúk

SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zateplenie obvodového plášťa na budove internátu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91089502

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 10:17:39