Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Stavebné úpravy budovy č.s. 773 ul. Belanského Kysucké Nové Mesto pre zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kysuckom Novom Meste“

Zákazka s nízkou hodnotou | 06/2020 | Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8, 024 01, Kysucké Nové Mesto
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Stavebné úpravy budovy č.s. 773 ul. Belanského Kysucké Nové Mesto pre zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kysuckom Novom Meste“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95566084 | Kód: 06/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:09:40