Rekonštrukcia hygienických zariadení Spojenej školy Ružomberok

Zákazka s nízkou hodnotou | Spojená škola, Ružomberok, Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok
Vyhodnocovanie ponúk

Rekonštrukcia hygienických zariadení Spojenej školy Ružomberok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99536035

 Registrácia nového dodávateľa
 

31.03.2020 14:45:29