Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a vyregulovanie kúrenia - vetva dielne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 10236464 | Kód: SOŠMTP/173/2020-4

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia cenových ponúk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\22
22.10.2020
 Príloha č. 1 - Výkaz výmer - Vysvetlenie - SOŠMTP/173/2020-4 Vysvetlenie
2020\10\07
07.10.2020
 Vysvetlenie - SOŠMTP/173/2020-4 Vysvetlenie
2020\10\07
07.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia a vyregulovanie kúrenia - vetva dielne - SOŠMTP/173/2020-4 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\06
06.10.2020
 Príloha č. 5 k Výzve na predkladanie ponúk - Čestné vyhlásenie Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk - čestné vyhlásenie Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk - Zmluva o dielo Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk - 5. časť - Projekt rekonštrukcie kúrenia Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk - 4. časť - Projekt rekonštrukcie kúrenia Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk - 3. časť - Projekt rekonštrukcie kúrenia Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk - 2. časť - Projekt rekonštrukcie kúrenia Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk - 1. časť - Projekt rekonštrukcie kúrenia Príloha
2020\10\06
06.10.2020
26.10.2021 20:25:30