Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena a dodávka podlahových krytín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11035827 | Kód: 30/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 30/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\06
06.12.2020
21.10.2021 06:30:57