Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná - Zvýšenie EHB + stavebné úpravy a prestavba strechy - projektová dokumentácia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11189235 | Kód: 01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o ukončení zadávania zákazky Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\08\30
30.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\13
13.08.2021
26.10.2021 14:26:55