Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup, dovoz a montáž nového nábytku do obytných miestností pre klientov CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11412256 | Kód: 10/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Ostatné dokumenty
2019\10\10
10.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 10/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\10
10.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 10/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\02
02.10.2019
26.10.2021 14:53:47