Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena okien a dverí v AB budove a v spojovacích chodbách patriacich k budove

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11468287 | Kód: SOŠMTP/220/2019-4

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha k Zmluve o dielo Ostatné dokumenty
2019\12\04
04.12.2019
 Zmluva o dielo - MIPE Invest Ostatné dokumenty
2019\12\04
04.12.2019
 prílohy doplnku zápisu z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\11\27
27.11.2019
 doplnok k zápisu z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\11\27
27.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia ponúk - Výmena okien a dverí v AB budove a v spojovacích chodbách patriacich k budove Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\21
21.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Výmena okien a dverí v AB budove a v spojovacích chodbách patriacich k budove Výzva na predloženie ponuky
2019\10\30
30.10.2019
18.10.2021 13:27:56