Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup nového nerezového plynového sporáka s elektrickou teplovzdušnou trúbou - opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11587011 | Kód: 7/2019/SOSCA17.nov.-2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnocovanie ponúk (ZsNH) - 7/2019/SOSCA17.nov.-2 Zápis z vyhodnocovanie ponúk (ZsNH)
2020\02\21
21.02.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2019/SOSCA17.nov.-2 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\02\15
15.02.2019
 Súťažné podklady - 7/2019/SOSCA17.nov.-2 Súťažné podklady
2019\02\04
04.02.2019
26.10.2021 20:14:26