Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé mäso a mäsové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12013244

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Čerstvé mäso a mäsové výrobky Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\26
26.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Čerstvé mäso a mäsové výrobky Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\26
26.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Čerstvé mäso a mäsové výrobky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\15
15.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Čerstvé mäso a mäsové výrobky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\15
15.05.2020
21.10.2021 07:32:56