Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca - zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14558122 | Kód: 01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\15
15.06.2021
18.10.2021 11:55:45