Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14845459 | Kód: 14/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 14/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\03
03.12.2020
18.10.2021 09:07:11