Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15020519 | Kód: 03/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 03/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\23
23.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 03/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\10
10.03.2021
17.10.2021 17:30:33