Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15663299

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre C Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\12\28
28.12.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre C Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\12\14
14.12.2018
26.10.2021 15:03:35