Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dezinfekčné prostriedky na plochy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16035281 | Kód: 29/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 29/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\24
24.09.2021
18.10.2021 09:38:57