Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazená hydina pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16844342 | Kód: 01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu 01/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\02\23
23.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\12
12.02.2021
22.10.2021 11:07:56