Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17592375 | Kód: 3_21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia - 3_21 Ostatné dokumenty
2021\05\20
20.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3_21 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\07
07.04.2021
26.10.2021 14:09:18