Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Všetok potravinársky tovar pre kuchyňu CSS PRAMEŇ Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17645471

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Všetok potravinársky tovar pre kuchyňu Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\12\22
22.12.2020
 chlieb ,pečivo ,zákusky - oprava gramáže chlieb zemiakový 900 gr., krájaný Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 mlieko- oprava položky mlieko v tabulke Príloha
2020\12\16
16.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Všetok potravinársky tovar pre kuchyňu Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\15
15.12.2020
22.10.2021 11:21:49