Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, Likava-Centrum sociálnych služieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17983761

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, Likava-Centrum sociálnych služieb - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\24
24.05.2021
 Návrh zmluvy Súťažné podklady
2021\05\24
24.05.2021
 Cenová ponuka Súťažné podklady
2021\05\24
24.05.2021
 Vyhlásenie o nelegálnej práci Súťažné podklady
2021\05\24
24.05.2021
 Vyhlásenie uchádzača Súťažné podklady
2021\05\24
24.05.2021
 Vyhlásenie podľa §32 Súťažné podklady
2021\05\24
24.05.2021
18.10.2021 12:30:19