Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18499065 | Kód: 21/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 21/2020/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2020\12\02
02.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 21/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\11\24
24.11.2020
26.10.2021 19:42:04