Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vykonanie auditu za roky 2021 a 2022

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18809837 | Kód: 28_21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu 28_21 Ostatné dokumenty
2021\07\09
09.07.2021
 Oznámenie o ukončení zadávania zákazky Ostatné dokumenty
2021\07\09
09.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu 28_21 Ostatné dokumenty
2021\06\30
30.06.2021
26.10.2021 14:33:37