Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odstránenie havarijného stavu kupoly hvezdárne Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha Martin - OPAKOVANÁ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18824561 | Kód: 1/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 1/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\02
02.02.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\02\02
02.02.2021
 Výzva na predloženie ponúk - 1/2021 Výzva na predloženie ponúk
2021\01\20
20.01.2021
26.10.2021 15:05:52