Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Ovocie a zelenina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19440265

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Ovocie a zelenina Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\07
07.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Ovocie a zelenina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\23
23.04.2020
26.10.2021 12:44:21