Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazená hydina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19731268 | Kód: 16/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 16/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\12\16
16.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 16/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\08
08.12.2020
26.10.2021 14:52:16