Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20849358

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na súčinnosť Žiadosť o vysvetlenie
2019\10\29
29.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\29
29.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\29
29.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\29
29.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\29
29.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\29
29.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\29
29.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\29
29.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjn Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\29
29.10.2019
 Ostatné dokumenty - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Ostatné dokumenty - CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2019\10\07
07.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\07
07.10.2019
 Príloha - PD+Výkaz výmer Príloha
2019\10\07
07.10.2019
 Príloha - Technická správa Príloha
2019\10\07
07.10.2019
21.10.2021 08:19:33