Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Povrchové úpravy vestibulu SOŠP

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 21550410

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Povrchové úpravy vestibulu SOŠP Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\12\15
15.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Povrchové úpravy vestibulu SOŠP Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\04
04.12.2020
18.10.2021 10:18:51