Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mobilné prestrešenie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22412629 | Kód: 18/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 18/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\02
02.10.2020
21.10.2021 07:33:41