Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava šindlovej strechy na objekte " Rodný dom M. Kukučína v Jasenovej "

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22473460 | Kód: 3/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\18
18.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\28
28.08.2020
26.10.2021 20:09:22