Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Maľba a oprava fasády hlavného pavilónu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22569344 | Kód: 20/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 20/VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\07\06
06.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Maľba a oprava fasády hlavného pavilónu - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\25
25.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Maľba a oprava fasády hlavného pavilónu - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\25
25.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Maľba a oprava fasády hlavného pavilónu - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\25
25.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Maľba a oprava fasády hlavného pavilónu - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\25
25.06.2020
26.10.2021 19:16:26