Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Chlieb a pečivo pre Centrum sociálnych služieb Horný Turiec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23006681

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chlieb a pečivo pre Centrum sociálnych s Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\30
30.01.2020
18.10.2021 13:32:10