Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23554273 | Kód: 05/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 05/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\31
31.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 05/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\20
20.05.2021
18.10.2021 11:57:24