Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pracovné odevy pre zariadenie - Likava centrum sociálnych služieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23599600

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Pracovné odevy pre zariadenie - Likava centrum sociálnych služieb - Výzva na predloženie ponúk
2018\09\28
28.09.2018
 Podmienky účasti Príloha
2018\09\28
28.09.2018
 Na nacenenie Súťažné podklady
2018\09\28
28.09.2018
 Návrh kúpnej zmluvy Súťažné podklady
2018\09\28
28.09.2018
21.10.2021 08:22:29