Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Antibiotický liek SULCEF

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24031354 | Kód: VO-19 07 UL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 link na zmluvu Ostatné dokumenty
2019\12\06
06.12.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - VO-19 07 UL Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\19
19.11.2019
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Príloha
2019\11\11
11.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Antibiotický liek SULCEF - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\31
31.10.2019
 Príloha - návrh rámcovej ddohody Príloha
2019\10\31
31.10.2019
 Príloha č.1 - VO-19 07 UL Príloha
2019\10\31
31.10.2019
26.10.2021 13:44:54