Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

PGU - Stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24789212 | Kód: 33/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 33/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\09\24
24.09.2018
 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2018\09\17
17.09.2018
17.10.2021 18:32:55