Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9 WC

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25239876 | Kód: 1/2019/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 1/2019/VO Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\10
10.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2019/VO Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\10
10.09.2019
22.10.2021 12:12:33