Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka informačnej a komunikačnej techniky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 26978774 | Kód: 0147

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 0147 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\02\20
20.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0147 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\22
22.01.2019
18.10.2021 13:02:15