Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava strechy pre zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27822817

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava strechy pre zariadenie LIKAVA - c Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\18
18.08.2020
 Návrh zmluvy Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
 Referencie Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
 Výkaz výmer blok B a C Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
 Výkaz výmer - kostol Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
 Pôdorys a rez bloku C Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
 Pôdorys a rez bloku B Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
 Vyhlásenie uchádzača Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
 Vyhlásenie uchádzača podľa §32 Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
 Čestné vyhlásenie o nelegálnej práci Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
18.10.2021 13:28:39